Služby

Naše firma Vám nabízí následující služby:

Péče o zeleň    
 
       
- sečení trávy včetně odvozu            
- terénní úpravy ( přípravy ploch před výsadbou trávníků )        
- práce s motorovou pilou, ořez a kácení stromů        
- prořez stromů ( plošina MP 13 - dosah až 13m )        
- práce s křovinořezem            
- úpravy živých plotů              
- práce s ručním rotavátorem            
- štěpkování bioodpadu včetně odvozu          
- výroba palivového dříví            
                 
Nákladní autodoprava      
- Tatra 815 4x4 ( třístranný slápěč - 9 t )  
- Multicar ( třístranný sklápěč - 2 t )    
- Dacia 1307 4WD ( valník, pickup 5 míst + 1 t )
- Traktor ( sklápěcí valník 5 t, 8 t, jednonápravový sklápěcí přívěs 3 t )
         
         
Zemní práce      
- výkopy rýh, základů, montážních jam ( Caterpillar 242B )  
 
   
- zemní práce spojené s plynovými, vodovodními či telefonními přípojkami    
( od výkopu po zaasfaltování a terénní úpravy)          
- opravy, výměny a drobnější úpravy kanalizací ( dešťové vpusti, šachty apod. )    
- rovnání terénu vibračním válcem ( Wibromax )          
- práce s traktorbagrem JCB 4 Super          
                 
Opravy a údržba komunikací          
- opravy povrchů živičných komunikací po rozvodech inženýrských sítí      
- opravy výtluků, prořez asfaltů      
- opravy dlážděných i asfaltových chodníků  
- pokládka zámkové dlažby    
- hutnění povrchů ( ručně vedený válec, vibrační pěch )
- prohrnování a posyp komunikací, chodníků a parkovišť
- provádění svislého a vodorovného dopravního značení
         
Pronájem plošiny  MP 13    
- plošina je na podvozku Avia A 30 a má dosah až 13 m
- výškové údržbové práce      
         
Stavební činnost    
- opěrné zdi, podezdívky, ploty, vpusti, odvodnění, terasy
- výstavba pergol a altánů    
- natěračské práce      
         
Doprava a prodej sypkých hmot  
         
Vyklízení bytů, sklepů, půd, odvoz a likvidace autovraků    
                 
Drobné opravy motorových vozidel a mechanizace